assaf@hamashberist.co.il
054-6699308

יצירת קשר

כשצריך ייעוץ בזמן אמת או הכוונה לפניו,

כשצריך ניהול אירוע מורכב, ניהול משברים או הימנעות מטעויות בנכסים הדיגיטליים,

וגם כשצריך הרצאה או סדנה במגוון נושאים, שיוכלו לתת לך את הכלים להפסיד פחות (ואפילו להרוויח) ממצב לא נעים,

ניתן ליצור קשר עם המשבריסט גם באמצעות הטופס הזה: